top of page

יוצאים בשאלה

עמותת הלל מסייעת ליוצאים בשאלה מהחברה החרדית להשתלב בחברה הישראלית החילונית העמותה מסייעת במגוון תחומים. גיוס לצבא, השלמת פעריים בהשכלה, הכנה לאקדמיה, תעסוקה, ליווי אישי, קהילתי, טיפולי ועוד.  נושא השיווק של העמותה הוא מאוד טריקי מצד אחד אתה רוצה לשדר אחריות ובגרות כי התורמים והמתנדבים הם מבוגרים, והעמותה נתמכת גם ע"י המדינה מהצד השני תדמית העמותה היתה חייבת מתיחת פנים דחופה היא נתפסה זקנה ושמרנית בעיני היוצאים שרובם צעירים בתחילת הדרך שלהם בעולם החילוני. ועמותות צעירות יותר התחילו לתפוס את מרכז הבמה.
 

bottom of page