top of page

smartwatch

Amazfit

ענקית הטכנולוגיה הלבישה מסין הגיעה לישראל

בסקירה מהירה של המותג התברר שבטכנולוגיה הם לא הולכים לנצח
אבל יש מגוון רחב של מוצרים והמחירים מאוד נוחים 

כמובן שאם נתייג את המוצר כסיני וזול נוכל להחדיר אותו לשוק רק במחירי רצפה 
לכן החלטנו לדבר על אופנה ועל הפונקצינליות 

17914286846091234.jpg
17929407196687955.jpg
17930252569723609.jpg
17896905845232634.jpg
17885337596410312.webp
17858490167566268.jpg
17868951170545232.jpg
17860136636613358.jpg
17926205191761112.jpg
17893153142375463.jpg
18171406024160820.jpg
17933192041835050.jpg
17907652739256989.jpg
17914467565994555.jpg
17943913969592876.webp
17931833317645185.jpg
17891972441429359.jpg
17915324779895076.jpg
17903480873134788.jpg
17921094262929015.jpg
17883961646406290.jpg
17903123627133523.jpg
17933385547757259.jpg
17942968555545607.jpg
18244291108052858.jpg
17888790506215054.jpg
17884481657291969.jpg
18174778948123040.jpg
17953289257476209.jpg
17881824620379004.jpg
17918277256781676.jpg
17920852828694522.jpg
18123374494211323.jpg
17931634360585990.jpg
17933806126545032.jpg
18226489063048978.jpg
17863145150523002.jpg
17914528129700300.jpg
17937940135518736.jpg
17918337295724960.jpg
17858770421535542.jpg
bottom of page