top of page

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים בחרנו לתת במה לאותם יוצאים בשאלה ותיקים
שהיום מתנדבים בעמותה ועוזרים ליוצאים בשאלה חדשים

תחת הסלוגן

בהלל כל יום הוא יום המעשים הטובים 

bottom of page